Jeg har i forskellige konsulentstillinger (udviklingskonsulent, specialkonsulent, chefkonsulent og privat konsulent) udført et række konsulentopgaver. Fx konsulentarbejde og projektledelse i relation til:

- Facilitering af udviklingsprocesser

- Udvikling/udformning af skriftlige materialer

- Strategiudvikling

- Bidrag til medarbejderstyrede udviklingsprocesser

- Træning af medarbejdere

- Faglig udvikling

- Evaluering af sundhedsfremmende tiltag    

- Udvikling af behandling og kliniske forandringer

- Udvikling af rådgivning og rehabilitering

Nedenfor findes en række eksempler:

Sundhedsklinik

Oprettelse af sundhedsklinik hvor studerende udfører behandling på borgere under supervision af faguddannede. Budgetering, ansøgning til globaliseringsmidler, styregruppemøder og projektgruppemøder, herunder var jeg særligt optaget af at sundhedskliniktilbuddet skulle udvikles til at omfatte aktiviteter for beboere i et underpriviligeret boligområde, så klinikken fik et markant socialt og sundhedsfremmende sigte. 

 

Den sunde folkeskole

Samarbejdsprojekt mellem folkeskole og sundhedsfaglig enhed om at facilitere skolens udvikling af sin sundhedsprofil. Skolen havde inden sin udpegning til profilskole iværksat flere sundhedsfremmende tiltag. Initiering, startforhandlinger, mødetilrettelæggelse, facilitering af møder mellem forskellige arbejdstraditioner, budgetudforming og arbejdsgruppesammensætning. Projektet involverede: skolebørnenes trivsel, almen sundhedsfremme og sundhed ved bevægelse. 

 

Udvikling af kurser til pædagoger og lærer

I forbindelse med udvikling af overordnede sundhedspolitikker på skole- og dagtilbudsområdet udvikledes der kurser til pædagoger og lærere i arbejdet med sundhedsfremme og udvikling af lokal sundhedspolitik.

 

Sundhedstjek

Opgradering af virksomhedens sundhedsarbejde, med planlægning og facilitering af sundhedstjek, konditest, blodprøver og kantineanalyse og ernæringsrådgivning.