Undervisning og vejledning 

Jeg har undervist siden 1993 og vejledet siden 1998 på bachelor- og kandidatniveau, kandidatspecialer og har været ph.d.-medvejleder. Undervisningsformen har været lige fra storforelæsninger for 500 studerende til miniklyngeundervisning af smågrupper. Det mest typiske har været semesterkursusforløb med typisk 40 studerende. Fx epidemiologi/statistikkursus på universitetet som jeg var ansvarlig for og kørte i 4 år. Grupperne har indbefattet studerende (universitet & professionshøjskole) og erfarne færdiguddannede. Efteruddannelsesmæssigt har det særligt været til sundhedssystemet fx: mediciner, kiropraktorer, jordmødre, ergo- og fysioterapeuter, humanbiologer, sygeplejersker, sundshedsfremmepersonale og diætister.

Undervisningsområder

Filosofi (ontologi, epistemiologi, teoretisk & praktisk), Sociologi (struktur & dynamik), Almen Sundhedsvidenskab, Etik (almen-, forsknings-, teknologi- & bioetik), Videnskabsteori, Metode, Humanvidenskabelig metode, Samfundsvidenskabelig metode, Interviewmetode og observationsmetode, Kommunikation, Sprogteori & Metaforteori, Socialfilosofi, Organisation af sundhedsvæsenet, Levevilkår og klasse, Økonomisk styring, Politik/Policyprocesser, Velfærdstats modeller, Velfærdsstatens historie, problemer og oprindelse, Sundhedsvæsenets historie, Klasse, socialgrupper og social stratifikation, Sundhedsvidenskab – oversigtekursus i et felt mellem kvantitative og kvalitative metoder, Medicinsk sociologi, Sundhed og sygdom i relation til levevilkår, Forebyggelse - grundbegreber og historie, Sundhedspædagogik, Sundhedspsykologi – individuelle forandringsprocesser, Sundhedsfremme - traditioner og metoder, Arbejdsmiljø - Fysisk/psykisk, stress og APV, Epidemiologi - deskriptiv, med særligt fokus på danske helbredsforhold, Statistik og Epidemiologi basale begreber, design, relativ risiko, odds ratio mm, Sundhedsadfærd, Den lægelige profession - et sociologisk/institutionelt blik, Sygeplejeprofessionen - et sociologisk/institutionelt blik, Genetikkens videnskabsteori, Mænds psykologi, Seksualitetens historie og filosofi og Mænds seksualitet.