Jeg har arbejdet som leder på forskellige niveauer: personaleleder, faglig leder og strategisk leder (vicedirektør-niveau). Jeg har følgende dokumenterede lederkompetencer:

- Master i Offentlig ledelse & styring, Copenhagen Business School(CBS) i samarbejde med Statskundskab, Københavns Universitet. Består af bl.a.: økonomisk styring, organisering af den offentlige sektor, reform- & forandringsstyring, digitaliseringsstyring, strategisk ledelse og HRM(Human Resource Management).

- Diplomlederuddannelse i Forskningsledelse, Copenhagen Business School.

- Ledermentorsparringsprogram ved ældre erfarne ledere, Copenhagen Business School.

- Diplomkursus i Fagligledelse – ledelse af akademikere.

- Diplomkursus i Forandringsledelse. Center for Diplomledelse.

- Projektlederuddannelse, Implement Consulting Group.

- Kursus i vidensmedarbejderes intellektuelle rettigheder (jura og etik).

- Kursus i økonomistyring og konteringssystem.

- Kurser i ansættelses/afskedigelseslovgivning.

- Kursus i lønsystemer.

- Kurser i forhandlings- og samtaleteknik.

Jeg har fx været personaleleder for omkring 40 medarbejdere og dertil leder for omkring 80 medarbejdere der arbejdede for os på deltid i en matrixorganisationsform. Herunder har jeg bidraget til strategisk udvikling af hele organisationen som en del af ledelsesgruppen.


Jeg har i en periode været leder for 3 ledere der alle havde eget budget og leder af et dertilhørende sekretariat med HK/Aka-medarbejdere.

Jeg har været leder af et forskningsprogram. Jeg er optaget af ledelsespraksis der er strategisk baseret på klare forhandlede mål. Mål som både er samfundsnyttige og er involverende og inddragende af medarbejdere. Hvis vi skal udvikle ydelser på højt fagligt niveau skal det ske i et forhandlingsorienteret møde mellem det strategiske & politiske niveau og medarbejderne. Jeg er optaget af at man videreføre fagligheder og velfungerende systemer der allerede er, men også at vi pirrer vores nysgerrighed og ikke kun søger mod det kendte og det trygge.

Jeg er optaget af en ledelsespraksis hvor forholdet mellem organisationer og det politiske niveau er centralt. Hvor vi balancerer de øgede krav til at kunne navigere med klart blik for det samfundsmæssige niveau. Og at vi øver os i en synlighed for omverdenen og sikrer faglig anerkendelse ieget miljø.

Her er der besøg på campus af formanden for folketingets uddannelsesudvalg og på det andet billed taler jeg på Folkemødet på Bornholm om professionernes ansvar for udvikling velfærd.

I forhold til ledelsespraksis er jeg også optaget af interaktionen med det samfundsmæssige niveau. Det er altid vigtigt at de faglige spørgsmål også forholder sig til omverdenen: hvad skal vi bidrage til, og hvem skal vi bidrage til og hvordan skal vi gøre gavn.

Jeg er politisk aktiv (socialdemokratiet). På billedet til venstre er jeg ude og vie et par i min egenskab som tidligere folkevalgt medlem af Københavns Borgerrepræsentation. (www.SimonPolitik.dk). Det organisatoriske arbejde har hele tiden været en væsentlig del af mit liv. Som studerende var jeg studenterrådsformand for en politisk organisation med 4000 medlemmer med 10 fuldtis/deltidsansatte. Jeg har haft en lang række poster som formand for bestyrelser og bestyrelsesmedlem i fx faglige sammenslutninger, højskole, skole, gymnasier og børnehaver. Jeg har været medinitiativtager til den finanskritiske forening GodePenge og sad i bestyrelsen de første 8 år. Privat har jeg I politiske sammenhænge deltaget i en lang række ledelses-, organisations- og kommunikationskurser. Jeg har været lægdommer i byretten og medlem af ekspropriationskommissionen. Ved siden af mit akademiske grundarbejde har jeg været involveret i andre funktioner fx tillidsrepræsent på mit arbejde ad to omgange, formand/næstformand/stifter af forskellige faglige selskaber og foreninger, leder af suppleringsuddannelse, faglig leder af center, og en overgang konstitueret leder af en videreuddannelse.